030-68 74 077
Geen resultaten gevonden. Probeer het opnieuw met een andere zoekopdracht.

Veiligheidsinformatiebladen

Voor alle producten met gevaarlijke stoffen (ook in de tandheelkunde) is het wettelijk voorgeschreven dat de leverancier de eindgebruikers moet informeren over de risico's die met het werken van gevaarlijke stoffen gebonden zijn. Deze moet door middel van een Veiligheidsinformatieblad (Nederlandstalig) plaatsvinden.

De werkgever dient volgens de arbeidsinspectie de informatie van de VIB's in een Risicoanalyse te verwerken. Hiervoor dient eerst een Register Gevaarlijke Stoffen samengesteld te worden en aan de hand hiervan kan een Risicoanalyse van de stoffen gemaakt worden.

Onze verantwoordelijkheid

De wetgever eist nu van alle betrokkenen in de keten een BRENGPLICHT. Dus wij als groothandel worden verplicht bij elke bestelling opnieuw een VIB aan te leveren. Dit mag dus niet alleen 1 keer per jaar en moet geheel volgens de REACH verordening. De VGT heeft een systeem ontwikkeld zodat bij elke bestelling u automatisch per email de laatste VIB ontvangt.

Eindgebruikers van tandheelkundige producten (tandartsen, mondhygiënisten, tandtechnici, tandprothetisten etc.) kunnen zich GRATIS aanmelden door een email te sturen naar vib@vgt.nl

Na deze aanmelding ontvangt u een bevestigingsemail om de verdere gegevens in de portal in te kunnen vullen.

Risico analyse

U kunt dan zelf uw Gevaarlijke Stoffen Risico Register bijhouden en een analyse maken, of u kunt er voor kiezen door middel van een abonnement dit door de Dental Serviceportal uit te laten voeren. Dit is geheel aan u.

Klik hier voor meer uitleg over VIB bladen.

Bezoek: https://www.vgt.nl/ of login op VIB portal als u al een account heeft: https://vgt.vgt.nl/auth/signin